SUPPORT ONLINEhien thi

0906 057 057

hien thi
Nguyễn Mùa Thu

Nguyễn Mùa Thu

- CSKH -

0974.398.989

Lại Trọng Bách

Lại Trọng Bách

- CSKH -

0973.057.888 Lại Trọng Bách Lại Trọng Bách

Công ty Cổ phần Đầu tư & Thương mại Hatexim Hải Phòng admin@hatexim.com 0906 057 057

Language: vien


Công ty Cổ phần Đầu tư & Thương mại Hatexim Hải Phòng

Liên hệ

Công ty Cổ phần Đầu tư & Thương mại Hatexim Hải Phòng

Địa chỉ: Km 89 đường 5 mới, Mỹ Tranh, Nam Sơn, An Dương, Hải Phòng

Điện thoại: 02253 614 678

Fax: 02253 614 586


Thư viện video